EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans egna teknologier är centrala delar av EkoBalans kompletta lösningar för restflödeshantering och återvining.

 

interior

 

 

Nyheter