EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Med EkoBalans gödsel- och jordförbättringsprodukter baserade på återvunnen växtnäring kan produktionen av livsmedel och grönt bli cirkulär på riktigt.

 

KretsloppsNPK++ är en pelleterad produkt bestående av avvattnad och torkad rötrest från biogasproduktion, struvit och ammoniumsulfat utvunna med EkoBalans teknologier, samt kaliumklorid. Med sitt höga och balanserade innehåll av NPK är det en fullgod ersättare till de flesta fossilbaserade NPK-produkter. Därutöver innehåller produkten organiskt material som stärker jordens mullhalt och vitalitetsstärkande mikronäringsämnen.

Produkten kommer att finnas tillgänglig i större skala till odlingssäsongen 2020. Anmäl intresse till oss här.

 

npk utan data2 

 

Eclipse är en granulerad produkt bestående av struvit, ammoniumsulfat och kaliumklorid. Med sitt höga och balanserade innehåll av NPK är det en fullgod ersättare till de flesta fossilbaserade NPK-produkter. Produkten har testats på grönytor i Helsingborg, Lund och Malmö med mycket gott resultat.

Mindre mängder finns tillgängliga för försök.

 

Biokolprodukter produceras av biokol från pyrolys av slam och andra organiska restflöden, tillfört kväve i form av ammoniumsulfat och aktivt organiskt material.

Tillförsel av biokol ökar jordens bördighet genom att den vatten- och näringshållande förmågan förbättras och markens mikroliv gynnas. Eftersom biokolet bryts ner mycket långsamt, halveringstid >1 500 år, innebär pyrolys att kol långsiktigt tas ut ur den globala kolcykeln, vilket ger stor klimatvinst.