EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

I vår pilotanläggning på Hammarby Sjöstadsverk optimerar Ekobalans tillsammans med IVL nu processer för näringsåtervinning av restflöden som dessutom genererar näringsprodukter i fastform för tillverkning av gödningsprodukter.Tekniken kommer i framtiden användas hos många olika kunder och effektivt bidra till återvinning och recirkulering av näringsämnen från restvatten.

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2020-05-05-ny-pilotanlaggning-ska-utvinna-kvave-ur-avloppsvatten.html