EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

 

Alla växter och djur behöver näringsämnen som kväve och fosfor för att kunna fungera och växa. Växterna tar upp det mesta av näringen ur jorden och i naturliga ekosystem återförs näringen till jorden när växter, växtdelar, eller djur dör eller som urin och avföring från djur.
I det moderna samhället fungerar inte detta kretslopp. I stället hamnar mycket av näringen i avlopp, matrester och i restflöden från livsmedelsindustri på deponi eller leder till övergödning vid utsläpp och vid ineffektiv hantering. Det inte är hållbart. Dagens jordbruk är därför till stor del beroende av handelsgödsel producerad av ändliga resurser och med stor förbrukning av fossila bränslen.
Med EkoBalans lösningar kan handelsgödsel ersättas med kretsloppsgödsel producerad av restflöden som idag utnyttjas ineffektivt eller inte alls. För att näringsåterföringen skall vara hållbar måste näringen separeras från tungmetaller och andra föroreningar, samt föreligga i koncentrerad och lagringsbar form, som i EkoBalans produkter.