EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans utvecklar kompletta system för hållbar restflödeshantering där EkoBalans teknologier samspelar med andra tekniklösningar så att hanteringen blir kostnadseffektiv, resurseffektiv och hållbar och växtnäringen kan nå ut till odlare i form av produkter som är attraktiva för dem. Så bygger vi cirkulär ekonomi på riktigt!


Lösningarna kan appliceras på restflöden från reningsverk, biogasanläggningar, livsmedelsindustri, jordbruk, med flera verksamheter. Restflödena förädlas till högkvalitativa gödselmedel och jordförbättringsprodukter.


Kontakta oss! Med fokus på cirkulär ekonomi kan vi hjälpa er med allt från förstudier och testkörningar till fullskaliga installationer och bra affärsmodeller för att uppnå en effektiv och hållbar restflödeshantering.

Kontakta oss >>