EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans Business concept

EkoBalans Business concept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EkoBalans värld är cirkulär

  • Vi tänker Resursvatten, inte avloppsvatten
  • Vi tänker Råvaror för kretsloppsgödsel,                        inte rötrest, organiskt avfall, eller gödselöverskott 
  • Vi tänker Råvara för jordförbättringsprodukt,            inte slam

EkoBalans vision balans